Kurul Kararları

Yazdır

 

Depolama Tarifesine İlişkin Kurul Kararları:

 

2015/2016 Depolama Dönemi Tarifesi Kurul Kararı 20.11.2014

2014/2015 Depolama Dönemi Tarifesi Kurul Kararı 31.03.2014

Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslari 20.03.2014

2013/2014 Depolama Dönemi Tarifesi Kurul Kararı 19.10.2012

2012/2013 Depolama Dönemi Tarifesi Kurul Kararı 18.04.2012

 

KUE'ye İlişkin Kurul Kararları:

05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren güncel KUE

2016-2017 Depolama Dönemi Başvuru Takviminin Ötelenmesi

KUE (dercedilmiş) 10.09.2013

KUE'de değişiklik yapılmasına ilişkin Kurul Kararı 17.07.2013

KUE (dercedilmiş) 26.11.2012

KUE'de değişiklik yapılmasına ilişkin Kurul Kararı 26.11.2012

KUE'nin 14. Maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Kurul Kararı 12.04.2012

KUE_28.03.2012

KUE'de özel durumların uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı 28.03.2012

KUE'nin yürürlüğe girmesine ilişkin Kurul Kararı 28.03.2012

Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi KUE'nin belirlenmesine dair Yönetmelik 04.06.2011