Formlar

Yazdır

 

Kapasite başvurusu sırasında sadece kesin teminat mektubu verlimesi durumunda kullanılacak Kesin Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız.

Geçici Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız.

Kesin Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız.

"Teslim/Kabul Miktarı ve Kalite Belgesi" Örneği için tıklayınız.

"Muayene Talimatı" için tıklayınız.

Envanter Devri Başvuru Formu için tıklayınız.

Kapasite Devri Başvuru Formu için tıklayınız.

Atıl Kapasite Başvuru Formu için tıklayınız.

Atıl kapasite/kapasite devri başvurularının uygun bulunması durumunda imzalanacak Zeyilname için tıklayınız.