Duyurular

Yazdır

 

29.03.2017: EPDK'nın 23/03/2017 tarih ve 6990 sayılı Kurul Kararı ile tesisimiz için yeni depolama tarifesinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut tarifenin kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir. 

15.11.2016: 2017-2018 depolama dönemi kapasite ilanı yapılmıştır. Kapasite ilanına ulaşmak için tıklayınız.

26.10.2016:  Silivri EBT ve internet sayfası silivriebt.botas.gov.tr adresinden yayına başlamıştır.

05.10.2016: 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren güncel KUE'ye ulaşmak için tıklayınız.

29.09.2016: KUE değişiklikleri ile ilgili 29.09.2016 tarih ve 6496 sayılı EPDK Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız.

01.09.2016: Türkiye Petrollerine ait Silivri Doğal Depolama Tesisi 20.05.2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla  01.09.2016 tarihi itibariyle BOTAŞ’a devredilmiştir.  

05.04.2016: EPDK'nın 02.03.2016 tarih ve 6142 sayılı Kurul Kararı ile Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20. Maddesi çerçevesinde KUE'de yapılan değişiklikler kapsamında, Depolama Hizmet Sözleşmesinin "5.2 Hizmet Kesintisi Ücreti" maddesinde değişiklik yapılmıştır. Güncel DHS'ye ulaşmak için tıklayınız. 2016-2017 Depolama Yılı için halihazırda DHS imzalanmış olan Hizmet Alanlarla Zeyilname imzalanacak olup, ilgili Zeyilnameye ulaşmak için tıklayınız.

 

10.03.2016: EPDK'nın 02.03.2016 tarih ve 6142 sayılı Kurul Kararı ile Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20. Maddesi çerçevesinde KUE'de değişiklikler yapılmıştır. İlgili Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız. İlgili Kurul Kararında yer alan değişikliklerin dercedildiği KUE'ye ulaşmak için tıklayınız.

 

13.11.2015: EPDK'nın 12.11.2015 tarih ve 5865 sayılı Kurul Kararı ile depolama tesisi kapasite başvuru takvimi ötelenmiştir. Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

06.01.2015: EPDK'nın 18.12.2014 tarih ve 5361 sayılı Kurul Kararı neticesinde oluşan güncel KUE yayımlanmıştır. Güncel KUE'ye ulaşmak için tıklayınız.

 

26.12.2014: 2015/2016 Depolama Dönemi için Atıl Kapasite ilanı yapılmıştır (http://silivriebt.botas.gov.tr/index.php/tr/atl-kapasite-ilan).

 

27.11.2014: 2015/2016 Depolama Dönemi için uygulanacak olan tarife EPDK'nın 20.11.2014 tarih ve 5311-3 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Bu Kurul Kararı'na göre 2014/2015 Depolama Dönemi için uygulananan tarifenin ÜFE oranına göre güncellemesi yapılarak 2015/2016 Depolama Dönemi'nde de uygulanmasına karar verilmiştir. EPDK'nın belirlemiş olduğu kapasite bedeli üzerinden 2015/2016 Depolama Dönemi'nde % 20 oranında indirim uygulanacaktır. EPDK'nın Kurul Kararı için tıklayınız.

 

17.11.2014: 2015-2016 Depolama Dönemine ilişkin kapasite ilanına http://silivriebt.botas.gov.tr/index.php/tr/yllk-depolama-kapasitesi adresinden ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadardır.

 

30.06.2014: Proses koşullarını iyileştirmek amacıyla, 15-30 Haziran 2014 tarihleri arasında tesisimizde gerçekleştirdiğimiz gaz soğutucu ve separatör montajı için mevcut hatlara bağlantı işlemleri dün itibariyle tamamlanmıştır. Bugün tesise gaz alınacak olup herhangi bir olumsuz durum (kaçak, v.b.) olmaması halinde yarın enjeksiyon/geri üretim operasyonu gerçekleştirilecektir. 01.07.2014 günü için enjeksiyon/geri üretim kapasitesi ilan edilmiştir. 

 

23.05.2014: Proses koşullarını iyileştirmek amacıyla, 15-30 Haziran 2014 tarihleri arasında tesisimizde gaz soğutucu ve separatör montajı için mevcut hatlara bağlantı işlemleri gerçekleştirilecek olup ilgili tarihler arasında enjeksiyon ve geri üretim operasyonu gerçekleştirilemeyecektir.

 

15.04.2014: 2014 yılı KUE değişiklik önerileri, bu öneriler ile ilgili Depolama Şirketinin görüş ve değerlendirmeleri ve Depolama Şirketinin KUE değişiklik önerileri yayımlanmıştır. İncelemek için lütfen tıklayınız.

 

07.04.2014: 2014/2015 Depolama Dönemi için uygulanacak olan tarife EPDK'nın 31.03.2014 tarih ve 4947 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Bu Kurul Kararı'na göre 2013/2014 Depolama Dönemi için uygulanan tarifenin ÜFE oranına göre güncellemesi yapılarak 2014/2015 Depolama Dönemi'nde de uygulanmasına karar verilmiştir. EPDK'nın belirlemiş olduğu tarife üzerinden 2014/2015 Depolama Döneminde % 45 oranında indirim uygulanacaktır. EPDK'nın Kurul Kararı için tıklayınız.

 

16.03.2014: "Kapasite Talep Başvuru Formu" ve "Atıl Kapasite Talep Başvuru Formu" formları güncellenmiş olup 2014/2015 Depolama Dönemi için yapılacak atıl kapasite başvuruları için http://silivriebt.botas.gov.tr/index.php/tr/atl-kapasite-ilan adresinde yer alan güncel formun kullanılması gerekmektedir.   

 

17.01.2014: İnternet sitemizin İngilizce versiyonu yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

 

11.09.2013: KUE'nin dercedilmiş hali yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

 

08.08.2013: KUE değişiklikleri ile ilgili 17.07.2013 tarih ve 4502 sayılı EPDK Kurul Kararı 07.08.2013 tarih ve 28731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız. KUE'nin dercedilmiş halinin EPDK tarafından yayımlanmasının ardından sitemizde de yayımlanacaktır.

 

10.04.2013: 2013 yılı KUE değişiklikleri ile ilgili olarak görüş ve değerlendirmeler yayımlanmıştır.

 

15.03.2013: DHS güncellenmiştir. Güncel DHS'ye ulaşmak için tıklayınız.

 

14.01.2013: KUE değişiklikleri ile ilgili Kurul Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

 

20.12.2012: Kapasite Devri/Atıl Kapasite başvurularına ilişkin Zeyilname için tıklayınız

 

19.12.2012: Envanter ve Kapasite devirlerine ilişkin olarak başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

14.11.2012:  2013/2014 Depolama Dönemi için uygulanacak olan tarife EPDK'nın 19.10.2012 tarih ve 4090 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Bu Kurul Kararı'na göre 2012/2013 Depolama Dönemi için uygulananan tarifenin ÜFE oranına göre güncellemesi yapılarak 2013/2014 Depolama Dönemi'nde de uygulanmasına karar verilmiştir. EPDK'nın belirlemiş olduğu tarife üzerinden 2013/2014 Depolama Dönemi'nde de % 45 oranında indirim uygulanacaktır. EPDK'nın Kurul Kararı için tıklayınız.

 

14.11.2012:  2013/2014 Depolama Dönemi kapasite başvuruları için son başvuru tarihi (1 Ekim 2012) geçmiştir. 2013/2014 Depolama Dönemi için yapılacak olan kapasite başvuruları KUE'ye göre Atıl Kapasite başvurusu olarak değerlendirileceğinden önce başvuran önce alır prensibi uygulanacaktır.

 

14.11.2012:  Kapasite başvuruları esnasında getirilecek olan geçici ve kesin teminat mektupları KDV dahil olarak hesaplanacaktır.

 

23.10.2012:  Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yapılan revizyon çalışması sonrasında geri üretim sisteminin ilk performans testi başarıyla gerçekleştirilmiş olup günlük geri üretim kapasitesi maksimum 20.000.000 (yirmi milyon) Sm3 olarak gözlenmiştir. Geri üretim döneminin başlamasıyla birlikte uzun süreli performans testi gerçekleştirilecektir.

 

27.08.2012:  23.08.2012 tarih ve 3982-2 numaralı EPDK Kurul Kararı ile 2013-2014 depolama dönemi kapasite başvurusu için son tarih 1 Eylül’den (KUE’ye göre) 1 Ekim tarihine ötelenmiştir. 

 

15.08.2012:  2013-2014 Depolama Yılı'na ait Depolama Kapasitesi yayımlanmıştır.

 

03.08.2012:  KUE değişiklikleri ile ilgili olarak görüş ve değerlendirmeler yayımlanmıştır.

 

22.06.2012:  Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisleri bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

 

04.06.2012:  2012 yılı Haziran ayı için uygulanacak bedeller Tarifeler sayfasında yayımlanmıştır.

 

22.05.2012:  2012-2013 Depolama Dönemi için Atıl Kapasite ilan edilmiştir.

 

11.05.2012:  2012-2013 Depolama Dönemi için yapılan kapasite başvuruları değerlendirilmiş olup, sözleşmeye davet yazıları başvuru sahiplerine  faks ve posta yolu ile gönderilmiştir.

 

03.05.2012:  Depolama Tarifesi'nin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan örnek çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.

 

02.05.2012:  Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yapılacak olan revizyon ile günlük geri üretim kapasitesi minimum 8.000.000 (sekiz milyon) Sm3 ve maksimum 20.000.000 (yirmi milyon) Sm3 olacaktır.

 

27.04.2012:  2012 yılı Mayıs ayı için uygulanacak bedeller Tarifeler sayfasında yayımlanmıştır.

 

24.04.2012:  Depolama Tarifesi yayımlanmıştır.

 

20.04.2012:  2012-2013 Depolama Yılı'na ait Depolama Kapasitesi yayımlanmıştır.